tử vi tuần mới

Xem về bát tự đoán tài vận cả đời

Muốn có tiền tài phải tự mình trả giá, tự thân lập thân, bỏ công bỏ sức. Là người thông

Kiến thức tử vi: Sao Thiên Tướng tọa Cung Sửu, phú quý song toàn

Mệnh tọa cung Sửu, người sinh tháng 9, tháng 10, tháng 11; hoặc mệnh tọa cung Mùi, người sinh tháng