Sao Tử vi

Xem về bát tự đoán tài vận cả đời

Muốn có tiền tài phải tự mình trả giá, tự thân lập thân, bỏ công bỏ sức. Là người thông

Sao Tử vi tọa thủ cung Sửu Mùi, người mang cá tính độc lập

Sao Phá quân ở cung Mệnh hóa lộc, sao Tham lang ở cung Quan lộc hóa kỵ. Sao Phá Quân