lợi ích của dưa hấu đối với sức khỏe

Dưa hấu: Lợi ích đối với sức khỏe và một số lưu ý khi mà sử dùng

Trong tác phẩm “Luận về thương hàn” của nhà y học Trương Trọng Cảnh (150 – 219) cuối thời Đông