lịch vạn niên 2017

Kiến thức tử vi: Sao Thiên Tướng tọa Cung Sửu, phú quý song toàn

Mệnh tọa cung Sửu, người sinh tháng 9, tháng 10, tháng 11; hoặc mệnh tọa cung Mùi, người sinh tháng

Kiến thức tử vi: Vận mệnh chủ Sao Phá quân tọa cung Thìn, Tuất

Người sinh năm Quý: Cung Mệnh có sao Phá quân hóa lộc, cung Quan lộc có sao Tham lang hóa kỵ. Xử