đoán tính cách qua tuớng tay

9 đường chỉ tay dưới đây, chứng tỏ bạn mang số mệnh giàu sang

9 đường chỉ tay giúp thăng quan, giàu sang trọn đời

Vân quý nhân hay còn gọi là vân Ngộ quý, có nghĩa là gặp được quý nhân phù trợ. Đường

Chỉ mặt người có tướng tay nợ nần chồng chất

Chỉ mặt người có tướng tay nợ nần chồng chất

Xem tướng tay nợ nần cho thấy, nếu trên vân Vận mệnh có hình vân đảo (có hình dáng trông như hòn