chấm tử vi theo ngày tháng năm sinh

Xem về bát tự đoán tài vận cả đời

Muốn có tiền tài phải tự mình trả giá, tự thân lập thân, bỏ công bỏ sức. Là người thông

Kiến thức tử vi: Vận mệnh chủ Sao Thất sát tọa cung Dần Thân

Người sinh năm Kỷ: Cung Tài bạch có sao Tham lang hóa quyền. Có khả năng cạnh tranh, tính độc lập