bói ngày sinh năm 2017

Kiến thức tử vi: Vận mệnh chủ Sao Thiên lương tọa cung Sửu Mùi

Người sinh năm Quý: Sao Thái âm ở cung Tài bạch hóa khoa. Phần đa kiếm tiền thanh bạch, có

Kiến thức tử vi: Vận mệnh chủ Sao Phá quân tọa cung Thìn, Tuất

Người sinh năm Quý: Cung Mệnh có sao Phá quân hóa lộc, cung Quan lộc có sao Tham lang hóa kỵ. Xử